Regulamin kart podarunkowych

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Wydawcą Karty Podarunkowej (zwany w treści regulaminu Wydawcą) : Wojciech Liszega LiPort, Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk; NIP 5862167077

2) Klient – Nabywca Karty podarunkowej, który zakupił kartę podarunkową w sklepie Wydawcy

3) Posiadacz Karty podarunkowej – osoba, która otrzymała Kartę podarunkową od Klienta

§ 2

Postanowienia ogólne

1) Wydawcą Karty podarunkowej (zwanego dalej Wydawcą) jest Wojciech Liszega LiPort, Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk; NIP 5862167077, prowadząca sklep internetowy pod adresem internetowym: shinygarage.pl
2) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty podarunkowej i do przyjmowania zamówień realizowanych przy pomocy Karty podarunkowej na towary nabywane przez Posiadacza Karty.
3) Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty podarunkowej.
Wartości Karty podarunkowych opublikowane są na stronie internetowej shinygarage.pl
4) Karta podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym shinygarage.pl
5) Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
6) Posiadacz Karty podarunkowej jest uprawniony do jej wykorzystania w terminie określonym na wkładce dołączonej do Karty podarunkowej.
7) Okres ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
8) Niewykorzystanie Karty podarunkowej, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Karty podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

§ 3

Realizacja Karty podarunkowej

1) Posiadacz Karty podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na wkładce do Karty podarunkowej na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy tj. shinygarage.pl oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
2) Każda Karta podarunkowa wyposażona jest w unikatowy kod rabatowy rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Karcie kod jest jednorazowy i można wykorzystać go tylko raz.
3) Karty podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość karty. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy przelewem na konto, kartą płatniczą lub za pobraniem.
4) W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Karty podarunkowej przez Klienta lub Posiadacza Karty. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
5) Zabrania się odsprzedawania Kart podarunkowych osobom trzecim.

§ 4

Reklamacje i zwroty

1) Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.
2) Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Karty podarunkowej zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu.
Kwota należna Posiadaczowi Karty z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Kartą podarunkową jest wymieniana na nowy kod rabatowy i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Karty określonej przy jej zakupie.

§ 5

Postanowienia końcowe

1) Klient kupujący Kartę podarunkową jak również posiadacz Karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2) Zakup Karty podarunkowej stanowi potwierdzenie, że klient kupujący Kartę podarunkową jak również posiadacz Karty Podarunkowej akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl